Tyrimų atlikimas pasitelkus socialines medijas

Socialinės medijos, galima teigti, užkariavusios pasaulį – jose žmonės dalijasi savo kasdienybe, įvairiomis idėjoms bei apžvalgomis, be to, socialinės medijos vis dažniau pasitelkiamos kaip vienas iš reklamavimosi kanalų. Socialinės medijos dėl savo itin plataus bendruomenės rato gali pasitarnauti ir kitu aspektu – tyrimų atlikimu.

Socialinėse medijose susirenka įvairaus amžiaus, profesijų, skirtingose šalyse gyvenančių žmonių. Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos daugelis tyrėjų susiduria su problema, kadangi tyrimų atlikimas vis labiau ribojamas pereinant į bekontaktį anketavimą/interviu. Žinoma, derėtų paminėti, jog galima rasti nemažai internetinių sistemų, kuriose galima talpinti įvairaus pobūdžio anketas. Vis dėlto, pasigendama viešinimo, kurį galima užtikrinti socialinių medijų pagalba. Pasinaudojus internetinėmis sistemomis ir sukūrus anketą, jos nuoroda galima dalintis įvairiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Twitter ir kt.). Negana to, potencialius respondentus ar informantus galima lengvai skirstyti pagal gyvenamąją vietą, amžių, profesiją ir pan. Taip pat atlikti tyrimus nuotoliniu būdu pravartu tokiu atveju, kai tiriamasis laukas apima ne vien tik Lietuvą, tačiau taip pat ir užsienio šalyse gyvenančius asmenis (tyrėjui norinčiam pačiam apklausti užsienio šalių gyventojus, tikėtina, pritruktų tiek laiko, tiek ir žmogiškųjų resursų).


Taigi, socialinėse medijose galima ne tik leisti laisvalaikį ar komunikuoti su bendruomene, tačiau taip pat jų pagalba atlikti įvairius tyrimus, kai jų atlikimas tiesioginiu būdu yra vis dažniau ribojamas.