Tyrimo proceso etapai

Tyrimas – svarbi mokslinio darbo dalis, kadangi jis užtvirtina teorines žinias. Siekiant tinkamo tyrimo proceso atlikimo svarbu realiai įgyvendinti ir savo darbe aprašyti visus tyrimo proceso etapus.

Dažniausiai tyrimo procesą sudaro dvylika žingsnių, tačiau jų eilės tvarka priklauso nuo to, koks tyrimo tipas atliekamas – kokybinis ar kiekybinis tyrimas (svarbu prie kiekvieno tyrimo etapo numatyti konkrečias atlikimo datas).


Nr. Kiekybinis tyrimas Kokybinis tyrimas
1. Suformuojami ir numatomi tyrimo parametrai Suformuojami ir numatomi tyrimo parametrai
2. Ieškomi ir analizuojami moksliniai šaltiniai Ieškomi ir analizuojami moksliniai šaltiniai
3. Apibendrinami moksliniai šaltiniai ir rengiama teorinė dalis Sudaromas ir pagrindžiamas tyrimo instrumentas
4. Sudaromas ir pagrindžiamas tyrimo instrumentas Renkami tyrimo duomenys
5. Renkami tyrimo duomenys Analizuojami tyrimo duomenys
6. Analizuojami tyrimo duomenys Tikslinami darbo tyrimo parametrai (darbo tikslas, uždaviniai bei tyrimo klausimai)
7. Tikslinami darbo tyrimo parametrai (darbo tikslas, uždaviniai bei tyrimo klausimai) Apibendrinami moksliniai šaltiniai ir rengiama teorinė dalis
8. Interpretuojami gauti empirinio tyrimo rezultatai Interpretuojami gauti empirinio tyrimo rezultatai
9. Rengiama empirinė darbo dalis Rengiama empirinė darbo dalis
10. Išvadų ir rekomendacijų rašymas Išvadų ir rekomendacijų rašymas
11. Sudaroma preliminari pirminė darbo ataskaita Sudaroma preliminari pirminė darbo ataskaita
12. Rengiama galutinė darbo ataskaita Rengiama galutinė darbo ataskaita

Tyrimo etapų numatymas ir jų paskirstymas laike yra svarbus todėl, kad darbo rašymui yra paskirtas konkretus laikas.