Statistika

Kas yra statistika ir statistiniai duomenys?

Statistinių duomenų analizė yra vienas iš svarbiausių tyrimo metodų, be kurių sunku apsieiti atliekant bet kokį tiriamąjį darbą ar projektą. Statistika yra terminas, kilęs iš lotyniško žodžio „status“, kuris reiškia skaičių grupę, kuri naudojama siekiant pavaizduoti informaciją. Tai reiškia metodą, kuris yra sukurtas siekiant surinkti, peržiūrėti, analizuoti ir daryti išvadas iš kiekybiškai įvertintų duomenų. Gauti duomenys naudojami priimant sprendimus.

Finansų analitikai naudoja statistinius metodus analizuodami, vertindami ir apibendrindami didelius duomenų kiekius į naudingą matematinę formą. Statistika taikoma daugelyje sričių, tokių kaip verslas, socialiniai mokslai, gamyba, psichologija.

Statistikos tyrimai suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas. Jie apima aprašomąją ir išvadinę statistiką. Aprašomoji statistika apibūdina pagrindinius populiacijos bruožus ir tai, kaip duomenys tvarkomi. Tai leidžia analitikams detaliau įžvelgti duomenų ypatybes ir juos suprasti. Išvadinėje statistikoje naudojami sudėtingi matematiniai skaičiavimai, kad būtų galima spręsti apie populiacijos tendencijas. Analizuojant didelę populiaciją, sunku analizuoti kiekvieną tos populiacijos narį po vieną.


Statistiniai duomenys kuriami pagrįstai, atsižvelgiant į tam tikras ypatybes:

  • Išsamumas, kuris nurodo, ar šaltinyje yra duomenų, reikalingų patenkinti informacijos poreikį. Norint užtikrinti stebimų duomenų tikslumą, būtina pateikti išsamią statistinę informaciją;
  • Nuoseklumas vertinamas atsižvelgiant į duomenų vienodumą ar stabilumą. Kai kurie statistiniai duomenys, naudojami matuojant nuoseklumą, apima standartinį nuokrypį, diapazoną ir dispersiją. Matuojant duomenų, gautų iš didelės populiacijos, duomenų nuoseklumą, paprastai tiriama vidutinė vidurkio paklaida.
  • Pakankamumas. Statistiniai duomenys laikomi pakankamais, jei nėra kitos statistikos, kurią būtų galima apskaičiuoti iš esamos imties. Pakankamumo sąvoka aprašomojoje statistikoje yra paplitusi dėl didelės priklausomybės nuo duomenų paskirstymo formos.
  • Nešališkumas. Statistikos šališkumą lemia skirtumas tarp tikrojo matuojamo parametro vertės ir numatomos numatomosios vertės. Jei imties pasiskirstymo vidurkis ir laukiama parametro vertė yra vienodi, laikoma, kad statistika nėra objektyvi.

Statistiniai duomenys

Taigi, statistiniai duomenys privalo būti ne tik tiksliai pateikti, tačiau ir surinkti laikantis taisyklių, kurios apibrėžia duomenų rinkimo taisykles.