SSGG (SWOT) analizė

Kaip tinkamai parašyti SSGG (SWOT) analizę?

Daugelis arba bent jau nemaža dalis studentų susiduria su problema – kaip tinkamai parašyti SSGG analizę? Kokius esminius organizacijos elementus tirti bei analizuoti? Taip pat nereikėtų užmiršti, kad SWOT analizė tėra SSGG analizės vertinys iš anglų kalbos – pasitaiko atvejų, kai manoma, kad tai yra dvi skirtingos analizės.

Taigi, atliekant SSGG analizę svarbu suvokti jos elementus bei jų reikšmę (straipsnio pabaigoje pateikiamas SSGG analizės pavyzdys).


 • S – stiprybės (ką organizacija gali ir yra pajėgi įgyvendinti). Analizuojant organizacijos stipriąsias puses dažniausiai atsižvelgiama į jos klientūrą – kodėl reikia naudotis būtent šios organizacijos paslaugomis, kuo ji yra naudinga, kokie organizacijos privalumai, palyginus su konkurentais, ką organizacija yra pasiekusi.
 • S – silpnybės (ko organizacija nesugeba atlikti). Suprantama – kiekviena organizacija turi silpnųjų pusių, kurios yra ar turi būti taisytinos, tačiau jas reikia pateikti taip, jog klientai suprastų, kad organizacija jas stengiasi pašalinti klientų vardan. Silpnosios organizacijos pusės turėtų atspindėti tokius aspektus: ką įmonė turi patobulinti ir kokių aspektų ji turėtų vengti, kas nepatinka esamiems įmonės klientams bei kokių klientų poreikių organizacija negali visiški ar tinkamai patenkinti, teikdama savo paslaugas ar prekes.
 • G – galimybės (kokios galimybės organizacijai yra naudingos). Šis elementas turi atskleisti organizacijos galimybes bei ateities pajėgumus, kurie turi apimti tokias sritis ar aplinkas: konkurencinė aplinka, sociokultūrinė aplinka, politinė ir teisinė aplinka, technologinė aplinka (išorinė aplinka). Suprantama, ne ką mažiau svarbu atskleisti ir vidines organizacijos galimybes – pokyčiai vadovybėje ar akcininkuose, aukščiausiuose padalinių vadovų postuose ir pan.
 • G – grėsmės (kokios sąlygos organizacijai yra žalingos). Analizuojant organizacijos grėsmes (kaip ir galimybes) patartina tirti organizacijos vidinę bei išorinę aplinkas. Suprantama, organizacijos grėsmės turi būti pateiktos taip, jog jas būtų galima konvertuoti į galimybes (kaip ir silpnybes į stiprybes).

Stiprybės Silpnybės
 • Ilgametė darbuotojų patirtis
 • Nuosavas biuras, stovėjimo aikštelės
 • Kokybiškos ekspedijavimo ir logistikos teikiamos paslaugos
 • Naudojamos modernios technologijos užtikrinančios paslaugų kokybę
 • Palanki geografinė padėtis
 • Ilgametės sutartys su krovinių terminalais
 • Itin maža ir žema darbuotojų motyvacija
 • Didelės snaudos skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, kurie tinkamai neatlieka savo tiesioginių darbų
 • Nedidelis pelningumas
Galimybės Grėsmės
 • Esamo logistikos tinklo modernizavimas
 • Naujų maršrutų įdiegimas
 • Galimybė įkurti naujas darbo vietas
 • Gebėjimas skverbtis į naujas rinkas ir aptarnauti naujus klientus
 • Nepalanki ir nestabili Rusijos politika
 • Stambūs konkurentai
 • Netikėtas ekonomikos nuosmukis
 • Didėjantys akcizo kelių mokesčiai
 • Kvalifikuotos darbo jėgos migracija
 • Nepalankūs ES ir nacionalinių vyriausybių sprendimai