Rašto darbų rūšys

Pagrindinės rašto darbų rūšys ir jų skirtumai

Siekiant tinkamai prašyti rašto darbą, labai svarbu žinoti, kuo jie skiriasi. Žinia, kad rašto darbų rūšių yra nemažai: referatas, kursinis rašto darbas, bakalauro rašto darbas. Žemiau esančioje lentelėje pateikti esminiai aspektai, kurie turi atsispindėti referatuose, kursiniuose ir bakalauriniuose darbuose.

Rašto darbo tipas Apimtis Apibūdinimas
Referatas 8 – 12 puslapių Referatas – tai tarsi įžanga prieš rašant didelės apimties rašto darbus. Referato tikslas – ugdyti studento žinias, gebėjimus, susijusius su literatūros paieška, jos sisteminimu, gebėjimu įsisavintą informaciją perkelti į darbą.
Kursinis darbas 20 – 30 puslapių Kursinis darbas – tai savarankiškas studento darbas, kuriame nagrinėjamos aktualios mokslo srities ir krypties teorinės ir praktinės problemos. Kursinio darbo tikslas – ugdytis mokslinio tiriamojo darbo rašymo gebėjimus aktualia tema iš paslaugų verslo ir administravimo srities, praplečiant ir pagilinant per paskaitas ir seminarus įgytas žinias, gebėjimą kryptingai studijuoti mokslinę literatūrą, tinkamais metodais analizuoti procesus, atskleisti nagrinėjamos temos turinį ir pasiūlyti nagrinėjamos problemos sprendimo būdų. KD gali būti teoriniai ir taikomieji (praktiniai).
Bakalauro darbas 45 – 55 puslapiai Tai visų studijų metu sukauptų žinių atspindys darbe. Baigiamajame bakalauro darbe tiriamos svarbūs bei aktualūs mokslo srityje probleminiai klausimai.