PEST (PESTEL) analizė

Kaip parašyti PEST analizę?

PEST analizės metodu dažniausiai apžvelgiami įmonės išoriniai veiksniai, juos analizuojant pagal tokius faktorius:

  • P – Politiniai - įvairios politinės jėgos bei jų daroma įtaka įmonės veiklai.
  • E – Ekonominiai - ekonominiai pokyčiai, tokie kaip – infliacija, recesija ir pan.
  • S – Socialiniai - vartotojai, jų pažiūros ir pan.
  • T – Techniniai - informacinės bei naujausios kompiuterinės technologijos ir pan.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas PEST analizės pavyzdys.

Veiksnys Efektas, kuriam turi įtaką veiksnys
Politiniai veiksniai Politinę riziką galima įvardinti kaip nedidelę dėl stabilios politinės aplinkos įmonės atžvilgiu. Vienas didžiausių teigiamų niuansų yra tai, jog Lietuva yra Europos sąjungos narė, kas leidžia įmonei eksportuoti savo produkciją visoje sąjungoje.
Ekonominiai veiksniai Pasak Lietuvos ekonomikos rodiklių iš „Lietuvos Statistikos Departamento“, ekonomika toliau rodo atsigavimo ženklus po 2007-2008 metų krizės. 2014 metais bendras vidaus produktas augo 2,8%, kai tuo tarpu infliacija kilo 0,2%. Tuo tarpu Anglijoje, anot BBC (2014) ekonominių tyrimų, 2014 metai pasiekė aukščiausius rodiklius per pastaruosius septynerius metus.
Socialiniai veiksniai Augant socialinei atsakomybei tuo pačiu auga medinių langų profilių paklausa, kas turi neigiama įtaką įmonės gaminamos produkcijos paklausai, kadangi įmonė tokio tipo produktų gamyba neužsiima. Tačiau augant bendroms gyventojų pajamoms, vis daugiau pinigų sukasi rinkoje. Tai kelia populiacijos vartojimą ir išlaidas, kas atsispindi didėjančioje įmonės produktų paklausoje ir pagamintų produktų kiekyje.
Technologiniai veiksniai Populiarėjančios internetines platformos (tokios kaip Alibaba, Ebay ir t.t.) sudaro vis sudėtingesnes konkurencines sąlygas bei veikia produktų kainą. Kitas įmonei įtaka darantis veiksnys - tai naujas išmaniųjų langų tipas, kuriuose reguliuoti šviesos pralaidumą galima mygtuko paspaudimu. Ši technologinė naujovė taip pat gali turėti neigiama įtaką įmonės pardavimams. Be to, langų įmonėms tenka pripažinti pastebimą pardavimų kritimą dėl to, jog kai kurie žmonės yra linkę restauruoti senus langus negu įsigyti naujus. Jei žvelgiant iš kitos perspektyvos: tarkime įmonė pradeda veiklą Anglijos rinkoje.