Nuo ko pradėti rašto darbą?

Norint tinkamai parašyti rašto darbą, kurio ne tik struktūra, tačiau ir pats darbo turinys būtų geras, visų pirma svarbiausia – gera pradžia. Juk ne veltui sakoma, kad gera pradžia – pusė darbo. Taigi, pateikiame pamatinius aspektus, padėsiančius ne tik puikiai parašyti rašto darbą, tačiau taip pat ir teisingai judėti reikiama kryptimi tikslo link:

 1. Reikiamos literatūros suradimas. Daugeliui rašto darbų keliami literatūros šaltinių reikalavimai yra: darbe naudoti ir remtis kuo daugiau užsienio autorių darbų; nuo šaltinių išleidimo turi būtų praėję ne daugiau nei 5 ar 10 metų; šaltiniai turi būti parinkti kuo labiau atsižvelgiant į rašomo darbo temą; būtina remtis įvairiais moksliniais tyrimais (pageidautina ne jaunųjų tyrėjų), kadangi tai ypatingai didelis privalumas.
 2. Darbo plano sudarymas. Darbo plane turi atsispindėti esminiai rašto darbo aspektai (nesvarbu, ar tai būtų referatas, kursinis, ar bakalauro baigiamasis darbas):
  • Temos aktualumas – dėl kokios priežasties yra pasirinkta konkreti tema ir kodėl ji šiuo metu yra aktuali? (aktualumas apibūdinamas 1 – 3 pastraipomis).
  • Darbo objektas – kas konkrečiai bus tiriama (objektas turi būti apibūdinamas vienu sakiniu).
  • Darbo tikslas – ką noriu pasiekti ir ko siekiu šiuo rašto darbu (tikslas apibūdinamas vienu sakiniu).
  • Darbo uždaviniai – tai pagalbinė priemonė ir įrankis, padedantis pasiekti išsikeltą darbo tikslą (įprastai būna keliami 2 – 3 uždaviniai).
  • Darbo struktūra – esminių darbo dalių apibūdinimas. Taipogi paminimos ir kitos darbui reikšmingos dalys (darbo struktūra aprašoma 1 – 2 pastraipomis).
 3. Darbo turinys. Kai žinomi patys reikšmingiausi ir didžiausią įtaką darbui turintys aspektai, yra surasta reikiama literatūra, galima pradėti rašyti darbo turinį. Turinys būna sudarytas iš 2 – 3 didelių skyrių, kuriuos sudaro 3 – 4 smulkūs poskyriai. Atkreiptinas dėmesys, kad visi darbo skyriai turi būti susiję su darbo įvade išsikeltais uždaviniais, kurie vėliau atsispindi ir darbo pabaigoje pateiktomis išvadomis.

Tinkamai įgyvendinus aukščiau paminėtus esminius aspektus, tikėtina, kad rašydami darbą judėsite reikiama kryptimi, o pabaigoje galėsite džiaugtis ir puikiu įvertinimu.