Maslow poreikių hierarchija

Maslow poreikių hierarchijos analizė

Žmogus patenkinęs savo poreikius jaučiasi laimingas, saugus ir geba tinkamai realizuoti savo poreikius. Vienas garsiausių humanistinės psichologijos atstovų Abraham Maslow (1908 – 1970) žmogaus poreikius suklasifikavo į 5 lygmenis (iš apačios į viršų):

  • Fiziologiniai poreikiai yra žemiausias Maslow poreikių hierarchijos lygis. Tai yra patys svarbiausi dalykai, kurių reikia žmogui, kad jis išgyventų. Jie apima pastogės, vandens, maisto, šilumos, poilsio ir sveikatos poreikį. Žmogaus motyvacija šiame lygyje kyla iš jo instinkto išgyventi;
  • Saugumo poreikiai susiję su žmogaus poreikiu saugiai jaustis savo gyvenime ir aplinkoje. Motyvacija kyla iš įstatymų, tvarkos ir apsaugos nuo nenuspėjamų ir pavojingų sąlygų;
  • Socialiai poreikiai. Trečiasis Maslow poreikių hierarchijos lygis yra meilė ir priklausomybės poreikiai. Žmonės yra socialinės būtybės, trokštančios bendrauti su kitais. Šis hierarchijos lygis apibūdina draugystės, artumo, šeimos ir meilės poreikį. Žmonės turi dovanoti ir gauti meilę; jaustis lyg jie priklausytų grupei. Neturėdami šių poreikių, asmenys gali patirti vienatvę ar depresiją;
  • Savigarbos ir pagarbos poreikiai – ketvirtasis Maslow poreikių hierarchijos lygis. Poreikiai yra susiję su asmens poreikiu įgyti pripažinimą, statusą ir jaustis gerbiamam. Kai kas nors patenkina savo meilės ir priklausomybės poreikius, jis siekia patenkinti savigarbos poreikius. Maslow suskirstė pagarbos poreikius į dvi kategorijas: poreikį gerbti kitus ir poreikį gerbti save. Kitų pagarba yra susijusi su šlovės, prestižo ir pripažinimo pasiekimu. Savigarba sau yra susijusi su orumu, pasitikėjimu, kompetencija, nepriklausomybe ir laisve;
  • Savirealizacijos poreikiai – penktasis ir paskutinis Maslow poreikių hierarchijos lygis. Savirealizacija susijusi su viso asmens potencialo realizavimu. Šiame lygyje žmonės siekia tapti geriausiais, kokie tik gali būti. Savirealizacijos poreikis gali pasireikšti įvairiais būdais, pavyzdžiui: įgūdžių įgijimas, tęstinis mokymas, siekimas savo gyvenimo svajonių, laimės ieškojimas.

  • Maslow poreikių analizės piramidė

    Apskritai asmens motyvacija slypi hierarchijos lygmenyje, kurio jis šiuo metu siekia. Pavyzdžiui, jei žmogus pasiklydo miške, jis greičiausiai siekia patenkinti savo fiziologinius poreikius. Jie gali būti alkani, ištroškę, jiems trūksta prieglobsčio arba šalta. Šis asmuo greičiausiai nesirūpins savo finansiniu saugumu ar poreikiu priklausyti grupei. Jis siekia įvykdyti tiesioginio išgyvenimo sąlygas. Pateiktas pavyzdys parodo, kad žmogaus poreikiai skiriasi priklausomai nuo skirtingos situacijos.