Marketingas

Marketingo komplekso elementai

Skiriami 5 pagrindiniai marketingo elementai – produktas, kaina, reklama, vieta ir žmonės. Šie elementai skirti strateginiam verslo pozicionavimui, klientų poreikių patenkinimui, susiję su verslo plėtra ir siekiu būti konkurencingu rinkoje.


Marketingo komplekso elementai
Produktas Kaina Reklama Vieta Žmonės
Funkcionalumas Pardavimo kaina Rėmėjai Paskirstymas Teikiama paslauga
Asortimentas Nuolaidos Rėmimas Logistika Požiūris
Garantija Apmokėjimas Viešieji ryšiai Tarpininkai Prestižas
Kokybė Paslaugos Žinutė Lokacija Aptarnavimas
Pakuotė Kredito sąlygos Medija Rinkos aprėptis Darbuotojai

Produktas. Produktas reiškia verslo siūlomus produktus ir paslaugas. Produkto sprendimai apima pakuotę, išvaizdą, garantiją, kokybę. Klientai turi suvokti produkto savybes, pranašumus ir privalumus, kuriais galima mėgautis perkant prekes ar paslaugas. Galvojant apie produkto pardavimą aktualu atsižvelgti į klientus pritraukiančias produkto savybes, pranašumus ir klientų poreikius bei norus.

Kaina. Kaina nurodo produktų ir paslaugų kainodaros strategiją ir tai, kaip ji paveiks klientus. Kainodaros sprendimai apima ne tik pardavimo kainą, bet ir nuolaidas, mokėjimo tvarką, kredito sąlygas ir visas siūlomas kainų derinimo paslaugas. Nustatant kainų strategiją, svarbu atsižvelgti į verslo padėtį dabartinėje rinkoje.

Reklama. Reklama reiškia veiklą, kuri daro verslą labiau žinomą vartotojams. Tai apima tokius dalykus kaip rėmimą ir viešuosius ryšius.

Vieta. Vieta nurodo, kur yra matomas, gaminamas, parduodamas ar platinamas verslo produktas / paslauga. Iš esmės sprendimai dėl vietos yra susiję su platinimo kanalais ir būdais, kaip produktą pasiekti tikslinei auditorijai.

Žmonės. Žmonės apima darbuotojus, pardavėjus ir tuos, kurie dirba versle. Žmonių sprendimai dažniausiai sutelkiami į klientų aptarnavimą – siekiama kuo geriau ir efektyviau aptarnauti klientus bei patenkinti jų poreikius.


Tinkamai adaptuotas marketingo kompleksas suteikia įmonei galimybę tapti konkurencingai rinkoje, patraukliai klientams ir dirbančiai ne tik sėkmingai, bet ir pelningai.