Likerto skalė

Klausimyno sudarymas pagal Likerto skalę

Rašant kursinį, bakalaurinį ar kitą didesnės apimties rašto darbą neužtenka vien tik teorinio temos pagrindimo – kokybei pasiekti būtinas tinkamai ir savarankiškai atliktas tyrimas. Žinia, jog teisingam tyrimo atlikimui labai svarbus klausimynas. Pastaruoju metu vis dažniau naudojama suminė arba Likert matavimo skalė – ji apsaugo nuo netinkamos operacionalizacijos.

Likerto skalė naudojama, kai norima išsiaiškinti asmens:

  • Nuostatas;
  • Požiūrį;
  • Nuomonę.

Sudarant Likerto skalę visiems klausimyno sudarytojams yra keliamas bendras ir privalomas reikalavimas, kad skalė, kuri sudaryta nuo 1 iki 5 taškų turi turėti: du neigiamus, du teigiamus ir vieną neutralų tašką.

Likerto skalėje pateikiami penki taškai turi tokias reikšmes:

  • 1 – konkretus neigiamas požiūris
  • 2 – truputį neigiamas požiūris
  • 3 – neutrali nuomonė
  • 4 – truputį teigiamas požiūris
  • 5 – konkretus teigiamas požiūris
`

Žemiau esančioje lentelėje pateiktas Likerto skalės pavyzdys.

Teiginys Visiškai nesutinku (1) Nesutinku (2) Nei sutinku, nei nesutinku (3) Sutinku (4) Visiškai sutinku (5)
1. Lietuvos sveikatos apsaugos sistema patenkina mano poreikius
2. Aš pasitikiu Lietuvos gydytojais
3. Gydytojai, dirbantys Lietuvoje, yra kompetentingi
4. Apsilankius pas gydytoją man iš anksto paaiškinamos būsimos procedūros, jų poveikis mano organizmui bei galimi šalutiniai poveikiai
5. Gydytojas paskiria gydymą tik atlikęs reikiamus tyrimus
6. Mane tenkina gydymo paslaugų kaina
7. Gydytojas visada atsako į mano klausimus, yra mandagus ir atidus

Taigi, Likerto skalė yra dažniausiai naudojama sudarant klausimynus dėl savo pritaikomumo, gebėjimo ištirti tyrimo dalyvių nuomones ir nuostatas. Svarbu, kad tyrimo dalyviams pateikti teiginiai būtų aiškūs ir suprantami, kadangi priešingu atveju galimas neteisingas atsakymo pateikimas (ko tyrėjui visiškai nereikia).