Agile

Agile projektų valdymas

Agile projektų valdymas atsirado 2000-ųjų pradžioje, kai programinės įrangos kūrimo komandos suprato, kad nesugeba greitai ir lanksčiai sukurti sistemų, naudodamos tradicinius procesus. Judrus požiūris susijęs su projektų valdymu yra sutelktas į žmones ir nuolatinį sistemos tobulinimą per trumpesnius kūrimo ciklus.

Agile manifestas buvo pagrindinė dokumentacija, sukurta 17 programinės įrangos kūrėjų, kurie iš pradžių apibrėžė Agile procesą. Keturios manifesto vertybės yra šios:

 • Asmenys ir procesų bei įrankių sąveika;
 • Darbinė programinė įranga apimanti išsamią dokumentaciją;
 • Klientų bendradarbiavimas derantis dėl sutarties;
 • Atsakas į planuotus pokyčius.

Agile manifesto vertybės

Manifesto tikslas – padidinti klientų įsitraukimą į kūrimo ciklus, siekiant užtikrinti, kad projektas atitiktų lūkesčius ir, kad nebūtų švaistomi ištekliai kuriant netinkamą produktą. Kadangi yra daugiau nei vienas judrus procesas, kiekvienas projektas ir komanda yra skirtingi. Todėl komanda turi rasti procesą, kuris geriausiai atitiktų jų poreikius. Šiam tikslui gali būti pasitelkiamos skirtingos metodikos, pvz. ekstremalus programavimas ar Scrum.


Ekstremalus programavimas (XP) – vienas iš pirmųjų populiarių judrių metodų. Pagal XP metodiką, užuot daug investavę į planavimą ar dokumentavimą, kūrėjai turėtų pradėti kurti mažas funkcijas ir visada turėti galimybę prisitaikyti prie pokyčių / grįžtamojo ryšio, jei reikia. Penki pagrindiniai XP metodo principai yra šie:

 • Bendravimas. Užtikrinamas bendravimo būdą tarp visų suinteresuotųjų šalių viso projekto metu. Taip siekiama užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys suprastų projekto laiko aktualumą.
 • Paprastumas. Pirmiausia reikėtų įgyvendinti paprasčiausius sprendimus. Brangesnius sprendimus reikėtų aptarti su klientais.
 • Atsiliepimai / komentarai. Atsiliepimus reikėtų rinkti iš sistemos testuotojų, klientų ir kitų komandos draugų.
 • Drąsa: noras priimti grįžtamąjį ryšį ir sugebėjimas atmesti nepavykusius sprendimus.
 • Pagarba. Svarbu įsitikinti, kad sprendimai yra tinkamai dokumentuoti, jog tai būtų suprantama visiems komandos nariams.

Scrum. Šiuo metu Scrum yra vienas iš dažniausiai naudojamų judrių metodų. Scrum metodikoje pagrindinis dėmesys skiriamas iteratyviam darbui per sprintus, kurie svyruoja nuo vienos iki trijų savaičių. Kiekvieno sprinto tikslas yra sugebėti parodyti funkcionalumą, kuris buvo įdiegtas.

Scrum metodikos procesai, kurių turi būti laikomasi:

 • Sprinto planavimas: prieš kiekvieną sprintą produkto savininkas pirmenybę skirs funkcijoms, kurios yra neišlaikytuose produktuose, tai yra visų gaminiui keliamų reikalavimų sąrašas. Tada produkto savininkas pridės prioritetinius elementus į sprinto atsilikimą, tai yra užduočių, kurias komanda atliks artėjant sprintui, sąrašas.
 • Standartinis susitikimas: kiekvieną dieną sprinto laikotarpiu komanda susitiks kasdien ir aptars sprinto atsilikimo eigą, iššūkius ir tai, kokie darbai bus atliekami. Šis susitikimas turėtų trukti tik 15 minučių, o tolesnės diskusijos turėtų būti rengiamos ne susitikimo metu.
 • Sprint peržiūra: po kiekvieno sprinto tikimasi, kad komanda sukurs produktą / jo dalį ir tai turėtų sugebėti pademonstruoti klientams, produkto savininkams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kad gautų atsiliepimų.
 • Retrospektyva: Retrospektyvių susitikimų tikslas yra leisti komandai apmąstyti praeities sprintus ir nustatyti, kurie procesai pavyko gerai, ir pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti būsimus sprintus. Susitikimų dažnumas priklauso nuo komandos.

Vikrus projekto valdymas yra produktų, kurie atitinka projekto reikalavimus, kūrimas. Dėl šios priežasties būtų sunku dirbti su klientais, kurie nėra tikri dėl to, ko nori. Be to, kadangi judrumas yra mažiau formalus ir turėtų būti prisitaikantis prie greitų pokyčių, jis gali neveikti įmonėse, kuriose taikoma labai struktūrizuota politika ir struktūrizuoti procesai.